fbpx

Takıntılar

Takıntılar, tekrarlayıcı, istenmeden gelen ve bireyleri rahatsız eden düşünce veya imajlardır. Obsesyonlar çoğunlukla, kişinin kendisini yapmak için zorunda hissettiği kompülsiyon denilen davranışlar beraber görülmektedir. Kişi obsesif düşüncenin yarattığı kaygıdan kurtulmak için kompülsiyonları gerçekleştirir ancak bu, kaygının devam etmesine yol açar. Buna örnek olarak en çok görülen takıntılardan birinin kompülsiyon olarak temizlik davranışı gösterilen takıntılar olduğu söylenmektedir.

Örneğin, kişiler bazı durumları sürekli kontrol ederler ve sonuç olarak bu takıntılara sahip bireyler kompülsiyon olarak çok kontrolcü davranışlar sergilemektedirler. Bu takıntılara ek olarak bazı insanlar simetri takıntısı gibi düzen odaklı takıntılara sahip olabilmektedir. Ayrıca cinsel düşüncelerin hakim olduğu cinsel takıntılar, kişilerin sürekli hasta olabileceklerini düşündüklerinde ortaya çıkan hastalık takıntıları ve kişilerin istemsiz bir şekilde tanıdığı hatta çok sevdiği insanlara zarar verme düşüncelerinin hakim olduğu zarar verme takıntıları da toplumlarda ortaya çıkan takıntılar arasına girmektedir.

Takıntılar her zaman obsesif kompulsif bozukluk olarak geçmemektedir. Hastalığa dönüşmesi için, o takıntının kişinin günlük hayatını zorlayıcı düzeyde olması gerekmektedir. Günlük hayatını zorlamakla beraber, takıntının hastalık olması kişinin işlevselliğinin de düşmesiyle doğru orantılı olmaktadır. Hayatı zorlaştıran bu OKB tedavileri için ilaç ve psikoterapi kullanılabilmektedir.