CAS (Cognitive Assessment System)

Ölçek, çocukların planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Dört alt testten oluşan ölçeğin 5-7 ve 8-17 yaş arasına uygulanmak üzere geliştirilmiş iki ayrı formu bulunmaktadır. Ölçek öğrenme güçlüklerinin ortaya çıkması, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun değerlendirilmesi, zihinsel engelli ve üstün zekalı çocukların değerlendirilmesi, akademik başarıyı etkileyen durumların anlaşılması amacıyla kullanılmaktadır.

Eğitimli bir klinisyen eşliğinde bireysel olarak uygulanan değerlendirme yaklaşık 1-1,5 saatte tamamlanmaktadır.

MOXO Dikkat Testi

MOXO d-CPT yenilikçi bir sürekli performans testidir. Yetişkinlere ve çocuklara uygulanabilir.

Dikkat, dürtüsellik, zamanlama ve hiperaktivite ile ilgili detaylı bilgi verir. Dikkat Eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun değerlendirilmesinde destekleyicidir. Akademik başarıyı etkileyen durumların anlaşılmasını kolaylaştırır. Kişinin akademik ve iş performansının arttırılması için kendisine uygun ders çalışma yöntemlerinin belirlenilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Bilgisayar üzerinden uygulanan test, eğitimli bir klinisyen eşliğinde yaklaşık 18 dakikada tamamlanır.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Envanter, kişilik özelliklerinin ve zihinsel bozuklukların nesnel şekilde teşhisinde eğitimini almış psikolog ve psikiyatristler tarafından uygulanabilme ve yorumlanabilmektedir. 1937 yılında oluşturulduğundan beri üzerinde en sık çalışılan ve en yaygın uygulanan psikolojik testlerdendir.

566 maddeden oluşur, ortalama 60-90 dakika kadar sürer. “Doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılır. 4’ü geçerlilik, 10’u klinik 14 alt testten oluşmaktadır. Bu alt testler hipokondri, depresyon, histeri, psikopatik sapma, erkeklik/kadınlık, paranoya, psikasteni, şizofreni, hipomani ve içedönüklüktür.

16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir. Bireysel bir testtir; bir oturumda bir kişiye uygulanabilir.

Psikolojik Belirti Tarama Testi (SCL-90)

Ölçek, psikolojik bozuklukların, semptomların ve şiddetlerin ölçümünde kullanılmaktadır. Ölçeği oluşturan 10 alt test somatizasyon, obsesif kompulsif, kişilerarası duyarlılık, depresyon, anksiyete, düşmanlık, fobik anksiyete,  paranoid düşünce, psikotizm ve ek maddelerdir. 90 maddeden oluşmaktadır ve tamamlanması yaklaşık 15 dakika sürer.

Kendini değerlendirme ölçeğidir. 13 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilir.

Kısa Semptom Envanteri

SCL-90 ölçeğinin kısaltılmış versiyonu olan Kısa Semptom Envanteri, psikolojik semptomları ve şiddetlerini belirleme, tanı koymaya aracı olma amaçları ile oluşturulmuştur. Kaygı (anksiyete), depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve düşmanlık/öfke olmak üzere 5 alt boyuttan ve 53 maddeden oluşmaktadır. 10 dakikadan az bir sürede tamamlanabilmektedir.

Kendini değerlendirme ölçeğidir. 13 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilir.

Addenbrook Kognitif Muayene Testi (ACE-R)

Yetişkinlere yönelik bir nöropsikolojik değerlendirme testidir. Özellikle Alzheimer tipi demans ve frontotemporal demansın (bunama) teşhisinde ve birbirlerinden ayırt edilmelerinde kullanılmaktadır. Dikkat-yönelim, bellek, sözel akıcılık, dil ve görsel-mekânsal yeteneklere yönelik beş bilişsel alanı değerlendirmek üzere oluşturulmuştur.

Klinisyen eşliğinde uygulanan testin tamamlanma süresi yaklaşık 30 dakikadır.

Standardize Mini Mental Test (SMMT)

Mini mental test, hafif demansın tanısında yaygın şekilde kullanılan bir nöropsikolojik testtir. Testi oluşturan on bir soru ve beş alt ölçek yönelim, kayıt hafızası, dikkat ve hesaplama, hatırlama ve lisandır.

Eğitimli bir klinisyen eşliğinde uygulanan test ortalama 10 dakika sürmektedir.

Beier Cümle Tamamlama Testi

Beier cümle tamamlama testi projektif bir testtir. Bireylerden kendi içsel durumlarını yansıtacak şekilde verilen cümleleri tamamlamaları istenmektedir.

8-16 yaş arası ve üzerine verilmek üzere iki ayrı formdan oluşmaktadır. A formu 56, B formu ise 67 tamamlanmamış cümleden oluşmaktadır. Test, bireylerin geçmişe ve geleceğe, karşı cinse, aile ve arkadaşlarına, yaşadıkları duygulara yönelik bilgiler verir.

Eğitimli klinisyenler eşliğinde bireysel veya grup olarak uygulanan testin süre sınırı yoktur ancak uzun süren tamamlanmalar yoruma dâhil edilir.

Porteus Labirentleri Testi

12 labirent kartından oluşan test bilişsel becerileri, nörolojik bozuklukları ve zekayı ölçmek üzere tasarlanmıştır. Planlama becerilerini, dürtüsellik, öngörü ve zihin açıklığını ölçer. Sözsüz olarak uygulanmaktadır. 7-14 yaş arası çocuklara uygulanır.

Süre sınırlaması olmamakla birlikte ortalama 15-30 dakikada tamamlanan test eğitimli bir klinisyen eşliğinde bireysel olarak uygulanmaktadır.

Kent E-G-Y Testi

Kent E-G-Y Testi çocukların zekâ düzeyini belirlemek üzere geliştirilmiş sözlü performansa dayanan 10 soruluk bir testtir.

6-14 yaş arasındaki çocuklara ve zeka geriliğinden şüphelenilen yetişkinlere eğitimli klinisyenler tarafından uygulanır.

Beck Depresyon Envanteri

Beck Depresyon envanteri 21 sorudan oluşmaktadır ve bir özbildirim ölçeğidir. Mod, olumsuz duygudurum, iştah ve uykuda bozulmalar, pesimizm, olumsuz düşünceler gibi depresif semptomları ve bu semptomların şiddetini ölçmek üzere hazırlanmıştır.

Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Envanteri

Ölçek, kadınların doğum sonrası depresyonu ölçek amacıyla geliştirilmiştir. İsteksizlik, iştahsızlık, bebeğe zarar verme düşünceleri gibi semptomları ölçen 10 maddeden oluşmaktadır.

Bağımlılık Şiddetini Belirleme Ölçeği

Bağımlılıkların şiddetini belirlemek amacıyla uygulanan ölçek 140 maddeden oluşur. Yarı yapılandırılmıştır. 6 alt boyutu tıbbi durum, istihdam durumu, yasal durum, alkol/ilaç alımı, aile/sosyal ilişkiler ve psikiyatrik durumu ölçmeye yöneliktir.

İçme Nedenleri Soru Formu

Bireyin alkolle başlama veya sürdürmesi ile ilişkili olarak motivasyonel nedenlerini sosyal, baş etme, etkiyi artırma, çevreye uyma boyutlarıyla değerlendiren bir ölçektir.

Y-BOCS Semptom OKB Kontrol Listesi

Obsesif Kompulsif Bozukluk semptomlarının ve şiddetinin belirlenmesi için oluşturulan ölçek 19 maddeden oluşmaktadır.

Maudsley Obsesif Kompulsif Testi

37 sorudan oluşan testin sonuçları direkt bir tanı koymak yerine klinik gözlemle birlikte değerlendirmeye alınmaktadır.

Beck Anksiyete Testi

17 yaş ve üzerine uygulanan test 21 özbildirim sorusundan oluşmaktadır. Sonuçları anksiyetenin bilişsel ve fiziksel semptomları ve bu semptomların şiddetini belirlemekte kullanılmaktadır.

Beck Umutsuzluk Ölçeği

20 sorudan oluşan ölçek bireylerin geleceğe dair umutsuzluklarını ve yaklaşımlarını ölçmekte kullanılmaktadır.

Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES)

Dissosiyatif belirtileri taramada ve derecelendirmede kullanılmaktadır. Özbildirim ölçeğidir ve 28 sorudan oluşmaktadır. Tanı konmada kendi başına bir araç olarak kullanılmamakla birlikte bir tarama ölçeğidir. Absorbsiyon, amnezi ve depersonalizasyon/derealizasyonu ölçeye yönelik üç alt testten oluşmaktadır.