Yaprak Psikiyatri

1992 yılından bu yana Adana’da hizmet veren Yaprak Terapi, 2008 yılından itibaren İstanbul’da da faaliyetini sürdürmektedir.


Her yeni günün yeni bir başlangıç olduğuna inanıyoruz.

Biz,

 • Psikiyatr, psikolog ve her biri alanında uzmanlaşmış güçlü kadromuzla, çok yönlü ekip çalışmasına uygun olmamız,
 • Yalnızca çekirdek kadromuz ile değil, yardımcı alanlarda da uzman kişilerle işbirliği içinde sorunları derinlemesine inceleyebilmemiz ve alternatif çözüm yolları üretebilmemiz,
 • Kurumun fayda amaçlarında büyük önem taşıyan çocuklar ve ebeveynler için, uzmanlar eşliğinde farklı ve geri bildirime dayalı çalışmalar yaparak, danışanlarla alışılmışın dışında bir iletişim kurabilmemiz,
 • Akademik birikimlerimizi, günümüz dünyasının yaşam şekline uygulanabilir hale getirebilmemiz ve bu esnada kişilerin farklılıklarını göz önünde bulundurmamız,
 • Misyonunu daha geniş kitlelere en doğru biçimde ulaştırabilmek adına, sosyal sorumluluğu yüksek sanatçılarla düzenlediği organizasyonlarda, ulaştırmak istediği mesajlarla markalaşarak kurumsallaşmamız,
 • Kişilerin yaşam kalitesini artırma hedefi ile yola çıkışımız,
 • Doğal ve sağlıklı yaşamın kapılarının aralanmasında, dengeli ve yaşamla özdeş bir ruh sağlığına sahip olmanın ne denli önemli bir adım olduğuna inanmamız,
 • Kişilere farkındalık sağlamanın ve/veya özgüven kazandırmanın en sağlıklı ve sağlam adımlarının estetik görünüm ve ruh sağlığı iyileştirmeleri ile paralellik gösterdiğini bilmemiz,
 • Doğal ve sağlıklı yaşam tanımları içerisine giren her faktörün, hem psikoloji ve psikiyatride hem de tıp ve estetik alanlarında benzer hedefleri amaçladığını görebilmemiz,
 • Merkezlerimize gelen danışanlarımızın ihtiyaçlarını bir bütün olarak görerek, sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmek adına yardımcı bilimlere güvenmemiz,
 • Danışanların memnuniyetleri ile kurumsal kimliklerimizin gelişebileceğine inanmamız,
 • Prensiplerimizi bilimsellik ve karşılıklı güven üzerine kurmamız,

 sebepleriyle farklıyız.

İlkelerimiz

 • Gizlilik ve etik kurallar çerçevesinde, bilimsel tutarlılıkla sonuç veren terapi ve tedavi yöntemleri kullanmakta,
 • Meslektaş ve meslek gruplarımızla işbirliği içerisinde toplumsal ruh sağlığını destekleyici gönüllü çalışmalara imza atmakta,
 • Mesleğe hazırlanan öğrencilere eğitim ve destek sağlamakta,
 • Tarafsız biçimde toplumun tüm birimlerine farkındalık kazandırıcı çalışmalar yürütmekte,
 • Sağlıklı bireylerin ruh sağlığı kalitesini arttıracak pozitif psikoloji teknikleri kullanmaktayız.