YETİŞKİN PSİKOTERAPİSİ

Yüksek bir yaşam kalitesi için psikolojik sağlık vazgeçilmemesi gereken bir unsurdur. Psikoterapiye başlamaya pek çok farklı sebepten karar vermiş olabilirsiniz.

Kendinizi stresli, depresif, bunalmış hissediyorsanız, yaşadığınız travmatik bir olayla başa çıkamadığınızı fark ediyorsanız, bir kayıp yaşadıysanız, karar vermekte zorlandığınız sorunlar varsa psikolojik tedavinin faydası olabilir. Buna ek olarak, günlük problemlerle baş etmekte zorlandığınızı, sosyal ilişkilerinizin kötüye gittiğini, hayattan eskiden aldığınız keyfi alamadığınızı fark ediyorsanız Yaprak Terapi olarak size yardımcı olabiliriz.

Bireysel psikoterapi süresinde çözümün elinizde olmadığı sorunlara farklı şekillerde yaklaşmayı, panik ve kaygı gibi duygularla ilişkinizi değiştirmeyi, hayatınızdaki bazı şeyleri kabul etmeyi öğrenebilirsiniz. Kendinizi daha iyi tanıyabilir, iç görünüzün arttığını fark edebilir, öz saygı ve öz şefkatinizin geliştiğini görebilirisiniz. Buna ek davranışlarınızı etkileyen duygu ve düşüncelerinizi fark edebilir, daha bilinçli bir şekilde yaşamaya başlayabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizin düzeldiğini, hedeflerinize yönelik adımları daha kolay atmaya başlayabildiğinizi ve daha sağlıklı kararlar aldığınızı görebilirsiniz.

Psikoterapi sadece psikiyatrik bir tanı almış kişiler için değildir. Hayatında zorluk yaşayan herkes terapiden fayda görebilir.

Sorunlarınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmanın faydası olduğu yadsınamaz bir gerçek ancak sizi yargılamayan, dışarıdan objektif bir gözle bakan, paylaştığınız bilgileri gizli tutmakla yükümlü bir profesyonelin farklı yaklaşacağını görebilirsiniz.

Psikoterapi, sizi terapiye getiren problemlerle nasıl başa çıkacağınızı ve tekrarlamaları durumunda neler yapabileceğinize karşı donanımlı bir hâle getirerek karşılaştığınız zorluklara kalıcı bir çözüm sunar.

 

YETİŞKİN PSİKİYATRİSİ

İnsanın ruhsal durumu zaman zaman değişiklikler gösterir. Üzüntüler, korkular, hayal kırıklıkları yaşantımızı etkiler, bu etkiler kimi zaman kısa sürede hallolup yaşantımız dönerken kimi zaman da uzayıp ruhsal hastalıklar hâline dönebilir. Kimi zaman da hiçbir dış etken olmadan insan beynini etkileyen biokimyasal süreçler ya da beynin kendi yapısı ile ilgili yaşanan klinik sorunlar ruhsal hastalıkları ortaya çıkarabilir. İşte insanın yaşanan içsel ve dışsal problemler sonucunda ortaya çıkan ruhsal bozukluklarının klinik düzeyde olduğu durumlarla ilgilenen tıp dalı psikiyatridir.

Panik bozukluklar, depresyon, takıntılar, şizofreni, cinsel bozukluklar, alkol ve madde bağımlılıkları, demans, dürtü kontrol bozuklukları gibi hastalıklar psikiyatrinin tedavi alanına giren hastalıklardır. Bu hastalıklar zamanında tedavi edildiğinde kısa sürede toparlanabilir, zamanında tedavi edilmediklerinde kendi başlarına iyileşmeyen durumlar kronikleşebilir ve kişinin yaşamını olumsuz olarak etkiler.

Halk arasında bilinenin aksine ruhsal hastalıkları yakalanmak ve bununla baş etme konusunda yaşanan sorunlar kişilik zayıflığı anlamına gelmez. Her insanın bu hastalıklara yakalanma riski vardır. Bu risk şizofreni hastalığında %1 iken, depresyonda %25’lere çıkabilmektedir. Farklı insanları farklı şekillerde etkilerken hastalığın yaşam kalitesini etkilemesi, kişinin insan ilişkilerini, iş yaşantısını bozması sonucunda hayatı zorlaşabilmektedir. Bu durumda hastalığın çeşidine ve ağırlığına bağlı olarak bir dönem ilaç kullanılması kişinin bu hastalıkları atlatabilmesini kolaylaştıracaktır.

Psikiyatrik hastalıklar, iyileştikten sonra tekrarlayabilen hastalıklardır. Şizofreni dışında hepsi zaman içinde tekrarlayabilmekte, kişinin yaşamını etkileyebilmektedir. Bu nedenle psikiyatrik hastalıklarda kısa sürede ilaç tedavisi önerilirken uzun sürede psikoterapilerin tedavi protokolüne eklenmesi daha iyi cevaplar almasını sağlar, kişinin tekrar hastalanma riskini düşürür, hasta olsa bile daha kolay baş etmesini sağlar.

Sonuç olarak Freud’un “Bütün insanlar benim hastamdır” sözü ruhsal hastalıkların herkesin yakalanabileceği hastalıklar olduğunu yansıtmaktadır. Psikiyatrik hastalıklar vaktinde yakalanıp doğru tedavi edildiğinde sonuçları olumludur. Ancak sadece ilaç tedavisi ile değil psikoterapiler ile de tedavilerin desteklenmesi şarttır.

YETİŞKİN BESLENME

Sağlıklı ve üretken olmanın simgesi bedenen, aklen, ruhen ve sosyal yönden iyi gelişmiş bir vücut yapısına sahip olmak ve bu yapının bozulmadan uzun süre işlenmesidir.

Beslenme desteği, var olan rahatsızlıklarınızı iyileştirmeye yardımcı olarak sizi sağlık çerçevesine taşımayı ve bu çerçevede kalmanızı yaşam boyu destekleyecek öğretiler, alışkanlıklar sunar; yaşam kalitenizi arttırmayı hedefler.

Şüphesiz ki her birey, sağlıklı olmak ve hayatını ağrısız bir şekilde sürdürmek ister. Sağlık parametrelerinden biri de beslenmenizdir. Yaşadığınız stres, genel yaşantınızda maruz kaldığınız toksik (kimyasal) çevresel etmenler veya günlük yaşam alışkanlıklarınızın değişmesi bedeninizde değişikliğe yol açmış olabilir.

Fiziksel olarak bu durumun dış görünüşe yansıması üzüntüye yol açabilir ve kişinin kendine olan güvenini zedelemektedir.

Hareket kısıtlılığı, kişinin kendi ihtiyaçlarına yetememesi, yürürken nefes nefese kalma gibi sıkıntılar, uyku düzensizlikleri, iş hayatında verimsizlik, kronik yorgunluk, ardı ardına gelen tatlı – tuzlu tüketim istekleri, mide bağırsak rahatsızlıkları ve daha birçok rahatsızlık ardı ardına getirmektedir.

Beslenme, var olan hastalıklarınızı iyileştirmede destekleyici güçlü bir paya sahipken kişinin genel sağlığını sürdürmesi için de vazgeçilmezdir. Sağlıklı ve ideal kiloda olsanız bile beslenme ve yaşam alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirmeniz faydalı olabilir. Yetişkin bireylerin bu konudaki hassasiyetleri başta kendileri, ardından çocukları ve sevdikleri için yapabilecekleri büyük bir yatırımdır.

Yaprak Terapi ekibi olarak, sağlık çatısında size uygun beslenmenin nasıl olması ve sürdürülmesi konusunda yardımcı olabiliriz.  Beslenme hizmeti sürecinde vücut analiz cihazıyla kas- yağ- sıvı dokusu ölçümlerinizi alarak beden kompozisyonunu tayin edebiliyoruz. Analiz sonucunda sağlık açısından risk oluşturabilecek hastalıklar konusunda sizleri bilgilendiriyoruz. Kan tahlillerinizi inceliyor, kullanılan ilaçlarınızı sorguluyor ve beslenme alışkanlıklarınızı tayin ediyoruz. Sağlığı daha iyi taşıyacak hedefler belirliyor, çalışma saati ve şartlarına göre kişinin uygulayabileceği beslenme planı ve önerileriyle ilerliyoruz. Her görüşmeyle alınan vücut analizleri beden kompozisyonu değişikliklerini gösterirken sizin kendinizi psikolojik ve fiziksel olarak nasıl hissettiğiniz, hayatınızda ne derece olumlu farklılıklar yaratabildiğimiz hedefimizdir. Sağlığa besinlerle yaklaştığınız bu yolda farkındalığınız artacak, yemeklerin nasıl- nerede- ne kadar pişirilmesi gerektiğini öğrenecek, yemek yeme, sofra alışkanlıklarınızı düzeltecek ve hatta belki de sizin için yeni olan yemeklerle tanışacaksınız. 

Besinlerin içeriklerine ve beslenmeye dair bilginizin yeterli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Belki de hatalarınızın nerede olduğunun da farkındasınız. Uzman eşliğinde beslenme desteği almak olaylara farklı yönden bakmanıza katkı sağlayacak, motivasyonu artıracak, gün planının olmasını sağlayacak ve daha disiplinli ilerlemenizi sağlar.