İŞ YERLERİ İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK

Günümüzün uzun bir bölümünü işyerimizde veya işimizle uğraşarak geçirmekteyiz.  Psikolojik sağlığın, iyi bir hayat kalitesi için vazgeçilmez olduğu olgusundan yola çıkarsak, bir işyerinin çalışanlarının psikolojik sağlığına önem vermesi hem çalışanların hayat kalitesi hem de işyerinin verimlilik ve başarısı için önemli olduğu sonucuna varmak çok zor olmayacaktır.

Her işyeri kendi konusu üzerine farklı şekillerde organize olmuşlardır.  Bazı işler takımlar hâlinde çalışmayı zorunlu kılarken bazı durumlarda çalışanlar tek başlarına çalışmaktadırlar.  Bazı işverenler çok katı ve değişmez kurallarla kurumlarını yönetirken, bazı kurumlar daha esnek olmayı seçmişlerdir.  Stratejiler ne olursa olsun, kurumların başarısı, başarılı insanları kazanmak ve onları en verimli çalışmasını sağlamaktan geçmektedir.  Nitekim, örgütsel psikoloji işyerlerinin verim ve başarısını dikkate alırken, çalışanların başarıları ve hayat kalitelerine de odaklanan bir daldır. 

Şirketler veya kurumlarda farklı nedenlerden çalışan tatminsizliği ve buna bağlı verim kaybı yaşanabilmektedir.  Son zamanlarda örgütsel psikoloji farklı bakış açılarından kurumlarda ortaya çıkabilecek davranışsal problemlere odaklanmakta hem işveren hem de çalışan açısından sağlıklı durumlar yaratma çabası içerisindedir.  Görülmektedir ki, eskiden normal sayılan birçok kurumsal algı ve davranış çalışanların hem psikolojik hem fizyolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkilemekte ve bu durum insani ve kurumsal problemler yaratmaktadır.

İşyerinde meslektaş ve/veya işveren zorbalığı, çalışma arkadaşları tarafından birbirlerine uygulanan zorbalık, iş yükü ile ortaya çıkan stres, zaman yönetimi, tükenmişlik sendromu, düşük iş tatmini, cinsel taciz ve istismar gibi durumların çalışanların psikolojilerini kötü şekilde etkilediği gibi çalışanlar için kaygı ve depresyon gibi rahatsızlıkların oluşabileceği ortamlar yaratmaktadır. Böyle iş ortamlarında bazı çalışanlarda kalp ve damar yolu rahatsızlıkları, madde bağımlılıklarına bağlı komplikasyonlar gibi sağlık sorunlarının ortaya çıktığı görülmüştür.  Bu gibi durumlarda hem işyerinde hem işyeri dışında farklı yöntemlerle müdahalelerde bulunmak mümkündür.  Bu müdahaleler hem kurumların verim ve başarılarının artmasına, hem de çalışanların daha huzurlu ve verimli olmasına yardımcı olur.

 

İŞ YERİNDE BESLENME

İş hayatı bireylerin yaşam tarzını çok etkilemektedir. Masa başı işlerde çalışan kişiler tamamen hareketsiz kalmakta ve postür bozukluklarıyla karşı karşıya kalırken sürekli değişen vardiya saatlerinde bireyler aşırı yorgunluk, uykusuzluk yaşamaktadır.

Çalışan insanlarda en sık görülen sorun beslenmeye yeterince özen gösterilmemesi, yeterli zaman ayrılmamasıdır. Bireyler doymak için yüksek yağ, aşırı karbonhidrat içeren besinleri tercih ediyor ve ayakta hızlı tüketim yapıyor. Gün içerisindeki stresli durumdan kurtulmak için farkında olmadan aşırı tüketimler devam eden hareketsizlikle birleştikçe vücudun bu yükü tolere etmesi zorlaşıyor. Bu durum uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına dönüşmekte ve vücudun toksik maddeleri atamamasına neden olmaktadır.

Beslenme hizmeti gün planının nasıl olması gerektiğini, neleri nasıl ve nelerle değiştirebileceğinizi sizlere öğretmeyi amaçlar. Evde veya mümkünse işyerinde pratik hazırlanabilecek yemek alternatifleri sunar. Çalıştığınız iş koluna göre enerji – sıvı gereksinmenize uygun beslenme planını belirler. Analiz ölçümleri vücut kompozisyonu hakkında bilgi verir. Beslenme düzeninin ve disiplininin oluşturulmasına yardımcı olur.

İşyeriniz bir kerelik gidip uğrayıp geçtiğiniz bir yer değildir. Oradaki yaşamı, beslenmeyi ikinci plana atarak ilerlemek aslında hayatınızın yarısından fazlasını yok saymak demektir.  İşyerinizdeki size sağlıkla bakın.